blogcopasdoank.blogspot.com - Inilah Hukum Orang yang tidak berpuasa di Bulan Ramadhan
Hukum berpuasa pada bulan Ramadan adalah wajib bagi setiap muslim namun adakalanya dalam keadaan tertentu diperbolehkan tidak puasa pada bulan Ramadhan bagi empat golongan, diantaranya adalah :

  • Orang yang sedang sakit dan berbahaya baginya jika berpuasa dan orang bepergian yang boleh baginya mengqashar shalat. Tidak puasa bagi mereka berdua adalah afdhal, tapi wajib menggadhanya. Namun jika mereka berpuasa maka puasa mereka sah (mendapat pahala). Firman Allah Ta'ala:
" …..Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain... " (Al-Baqarah:184). Maksudnya, jika orang sakit dan orang yang bepergian tidak berpuasa maka wajib mengqadha (menggantinya) sejumlah hari yang ditinggalkan itu pada hari lain setelah bulan Ramadhan.
  • Wanita yang sedang haid dan wanita nifas: mereka tidak berpuasa dan wajib mengqadha. Jika berpuasa tidak sah puasanya. Aisyah radhiallahu 'anha berkata :
"Jika kami mengalami haid, maka diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan menggadha shalat. " (Hadits Muttafaq 'Alaih).
  • Wanita hamil dan wanita menyusui, jika khawatir atas kesehatan anaknya boleh bagi mereka tidak berpuasa dan harus meng-qadha serta memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jika mereka berpuasa maka sah puasanya. Adapun jika khawatir atas kesehatan diri mereka sendiri, maka mereka boleh tidak puasa dan harus meng-qadha saja. Demikian dikatakan Ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan o!eh Abu Dawud. '7, Lihat kitab Ar Raudhul Murbi', 1/124.
  • Orang yang tidak kuat berpuasa karena tua atau sakit yang tidak ada harapan sembuh. Boleh baginya tidak berpuasa dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Demikian kata Ibnu Abbas menurut riwayat Al-Bukhari. Lihat kitab Tafsir Ibnu Kalsir, 1/215.
Sedangkan jumlah makanan yang diberikan yaitu satu mud (genggam tangan) gandum, atau satu sha' (+ 3 kg) dari bahan makanan lainnya. Lihat kitab 'Lrmdatul Fiqh, oleh Ibnu Qudamah, hlm. 28. Hukum jima'pada siang hari bulan Ramadhan. Diharamkan melakukan jima' (bersenggama) pada siang hari bulan Ramadhan. Dan siapa yang melanggarnya harus meng-qadha dan membayar kaffarah mughallazhah (denda berat) yaitu membebaskan hamba sahaya. Jika tidak mendapatkan, maka berpuasa selama dua bulan berturut-turut; jika tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin; dan jika tidak punya maka bebaslah ia dari kafarah itu. Firman Allah Ta'ala. "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..." (Al-Baqarah: 285). Lihat kitab Majalisu Syahri Ramadhan, hlm. 102 108#43


Setiap orang pasti memiliki kepribadian masing-masing, dan dari masing-masing itu memiliki pendangan yang tersendiri, tapi itu kembali ke pendapat sesorang yang berhadapat dengan orang itu.. nah itu kehidupan kedepan bersosial yang baik ada kalanya kita menghindari beberapa kepribadian yang kita rangkum menjadi 10 keribadian yang harus dihindari.

1. Negative thinking

Berpikir negatif terhadap segala sesuatu yang ada di hadapan akan menyebabkan Kamu selalu mempersepsi objek yang Kamu lihat dengan cara yang buruk. hindari sifat ini. agar pikiran kalian lebih tenang. orang yang memiliki etos yang baik akan selalu berupaya untuk berpikir positif, mencoba untuk mempersepsi segala sesuatu dengan cara pandang yang membuat jiwa lebih harmonis.

2. Suka menyia-nyiakan waktu

waktu adalah pedang, bila Kamu tidak menghunusnya, maka ia akan menghunus Kamu. jika Kamu ingin menjadi suskes dlam meraih cita-cita Kamu, gunakan waktu Kamu sebaik-baiknya. jikalau Kamu butuh istirahat, maka istirahatla dengan cara yang berbobot.

hukum kehidupan selalu menjadikan khidupan umat manusia sakit,susah, dan senang. bila seseorang menjalani kehidupannya dengan betah pada rasa sakit terlebih dahulu, maka ia akan menuai rasa senang dibelakang hari. Kamu harus memilih untuk menjadikan hidup Kamu lebih potensial dibandingan teman2 Kamu yang lain.


3. Pesimistis

banyak orang memiliki potensi besar untuk menjadi orang sukses, baik secara modal maupun skill. tetapi, ketika dihadapkan pada tantangan yang sangat kecil, ia gampang bersikap pesimistis. menggali lubang untuk melarikan diri. kita bukan undur-undur kawan, kita mahluk cerdas yang tak akan lari dari masalah. belajarla dari anak-anak mereka memiliki cita2 yang begitu tinggi mengepalkan tangan dan pandangan lurus kedepan untuk sebuah cita2 penting yang menjadi jalan kehidupan mereka.

4. Malas

tidak ada kisah orang sukses di dunia ini yang dalam proses kehidupannya malas-malasan, ongkang-ngkang kaki, kemudian tiba2 menjadi orang sukses. kesuksessan hanya bisa ditempuh dengan cara kerja keras, rajin, tekun, dan berupaya dengan mengerahkan kemampuan pikiran, hati, sebagai spirit untuk mendorong aspek fisik.

5. Salah memilih taman.

orang yang bisa memilih tman yang dengan baik akan memposisikan dirinya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. teman merupakan bagian dari diri Kamu. kalau teman Kamu bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi Kamu, tentu saja Kamu bisa memberikan yang terbaik pula pada teman Kamu. jadila orang yang cerdas, bukankh Kamu ingin tertular otak profesor? atau tercium bau wangi dari penjual parfum ?

6. Ragu dalam melangkah

umumnya orang-orang menjadi ragu dalam melangkah karena tidak memiliki spekulasi yang tepat tentang masalh yang akan dijalani dalam kehidupanya. keraguan dapat menghambat usaha yang dilakukan oleh seseorang, karena semangat untuk mengerjakan aktifitas yang telah dilakoni selama ini menjadi setengah2. kalo Kamu memiliki keteguhan hati dan tanggung jawab yang baik untuk melangkah dalam kehidupan Kamu, tentu saja Kamu tidak akan ragu2.

7. Lari dari tanggung jawab.

jika ada kenikmatan yang membuat mereka puas, mereka mendekat, tetapi jika da pekerjaan yang harus dilakukan, mereka menjauh. itula sifat orang yang lari dari tanggung jawab. pada dasarnya orang yang lari dari tanggung jawab memiliki jiwa yang manja, jiwa yang tidak mau bersusah payah untuk membangun pekerjaan mereka.

8. Pembohong

dalam menjalin hubungan dengan orang lain, sifat dasar yang harus dimiliki oleh seseorang adalah kejujuran. bila Kamu sudah tidak jujur, maka sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain, sulit mendapatkan akses dan link yang lebih baik, meskiipun ia memiliki potensi besar yang bisa menjanjikan dirinya untuk menjadi orang sukses.

9. Tidak percaya diri

percaya diri merupakan salah satu kunci tersendiri bagi kesuksesan seseorang dalam melakukan pekerjaan, Kamu bisa merasakan sendiri bukan ketika Kamu bekerja, kemudian Kamu merasa malu ketika ada orang yang menyaksikan Kamu bekerja, maka tentu saja pikiran Kamu tidak rileks atau tidak enjoy.

percaya diri menjadi modal personalitas yang harus ada dalam diri Kamu jika Kamu menginginkan masa depan Kamu menjadi lebih cemerlang. matahari baru akan meletup dalam diri Kamu ketika Kamu memiliki semangaat dan rasa percaya diri yang tinggi.


10. Sentimental dan keras kepala.

ciptakanlah ruang kehidupan yang harmoni dan nyaman, Kamu dapat menebarkan aroma yang lebih nikmat diruang sunyi kehidupan Kamu, ucapkanlah terimakasih Kamu ketika menerima sesuatu, ikutla bersedih dengan orang yang menderita, tersenyum bersama orang2 yang bahagia, dan coblah Kamu membantu mencari solusi atas berbagai masalh yang sedang melanda mereka scara kreatif. hindarila bersikap keras kepala dan sentimen pada orang lain, maka hidup Kamu akan merasa tenang, Kamu akan merasa terbebas dari berbagai ancaman yang bisa melanda Kamu.

Apapun yang yang terangkum diatas silahkan kalian pilah dan simak dengan bijak waktunya kamu menentukan arah, :)

Amalan-amalan sunah pada bulan Ramadhan
Selain puasa yang Allah wajibkan pada bulan Ramadhan ada berbagai amalan yang disunahkan pada bulan ini di antaranya:1. Mengkhatamkan Al-Qur’an
Bulan Ramadhan adalah bulan Al-Quran. Pada bulan inilah Al-Qur’an pertama kali turun dari lauhul mahfuz ke langit dunia sekaligus. Allah berfirman:
Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)(al baqarah: 185)

2. Shalat tarawih
Rasulullah Saw. bersabda: “Barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”
Sebuah riwayat mengatakan bahwa Nabi Saw. pernah shalat 11 rakaat, terkadang 13 rakaat atau kurang dari itu. Ketika ditanya tentang shalat malam beliau bersabda: “Dua rakaat dua rakaat, jika seseorang diantara kalian khawatir masuk waktu subuh hendaklah shalat satu rakaat witir.”

3. Memperbanyak doa
Orang yang berpuasa ketika berbuka adalah salah satu orang yang doanya mustajab. Oleh karenanya perbanyaklah berdoa ketika sedang berpuasa terlebih lagi ketika berbuka. Berdoalah untuk kebaikan diri kita, keluarga, bangsa, dan saudara-saudara kita sesama muslim di belahan dunia.

4. Memberi buka puasa (tafthir shaim)
Hendaknya berusaha untuk selalu memberikan ifthar (berbuka) bagi mereka yang berpuasa walaupun hanya seteguk air ataupun sebutir korma sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:” Barang siapa yang memberi ifthar (untuk berbuka) orang-orang yang berpuasa maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikitpun”. (Bukhari Muslim)

5. Bersedekah
Rasulullah Saw. bersabda: “Sebaik-baik sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadhan” (HR. Tirmizi).
Dan pada akhir bulan Ramadhan Allah mewajibkan kepada setiap muslim untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai penyempurna puasa yang dilakukannya.

6. I’tikaf
I’tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. I’tikaf disunahkan bagi laki-laki dan perempuan; karena Rasulullah Saw. selalu beri’tikaf terutama pada sepuluh malam terakhir dan para istrinya juga ikut I’tikaf bersamanya. Dan hendaknya orang yang melaksanakan I’tikaf memperbanyak zikir, istigfar, membaca Al-Qur’an, berdoa, shalat sunnah dan lain-lain.

7. Umroh
Ramadhan adalah waktu terbaik untuk melaksanakan umrah, karena umroh pada bulan Ramadhan memiliki pahala seperti pahala haji bahkan pahala haji bersama Rasulullah Saw. Beliau bersabda: “Umroh pada bulan Ramadhan seperti haji bersamaku.”

8. Memperbanyak berbuat kebaikan
Bulan Ramadhan adalah peluang emas bagi setiap muslim untuk menambah ‘rekening’ pahalanya di sisi Allah. Dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan Baihaqi dikatakan bahwa amalan sunnah pada bulan Ramadhan bernilai seperti amalan wajib dan amalan wajib senilai 70 amalan wajib di luar Ramadhan. Raihlah setiap peluang untuk berbuat kebaikan sekecil apapun meskipun hanya ‘sekedar’ tersenyum di depan orang lain. Ciptakanlah kreasi dan inovasi dalam berbuat kebaikan agar saldo kebaikan kita terus bertambah.
“dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.”

Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan momentum Ramadhan untuk merealisasikan ketakwaan diri kita dan bisa meraih predikat “bebas dari neraka.”

Selain perbanyak makan wortel, ada beberapa hal yang harus dilakukan supaya mata kita tetap sehat. Seperti yang dikutip memantau.blogspot.com dari wolipop.detik.com, ada 7 tips mudah yang bisa dilakukan setiap orang dalam menjaga kesehatan indera penglihatan ini.
1. Diet yang Seimbang
Ternyata diet ada hubungannya dengan kesehatan mata, jadi saat melakukan program diet dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dengan sayuran dan buah-buahan. Selalu pilih makanan yang mengandung vitamin A, C, dan E karenadapat meningkatkan kesehatan mata manusia. Selain itu, memakan ikan salmon juga dapat memberikan efek yang sangat baik.
2. Hindari Kebiasaan Hidup Buruk
Cara ini sebenarnya berlaku untuk menjaga kesehatan seluruh badan yaitu menghindari minumanng ya beralkohol dan menghilangkan kebiasaan merokok. Para ilmuwan mengatakan, merokok dapat membuat mata katarak, degenerasi makula (hilangnya ketajaman penglihatan), serta kerusakan saraf pada mata. Dan terlalu banyak minum alkohol dapat membuat reaksi pupil jadi tidak stabil, pandangan kabur hingga rabun mata.
3. Rutin Melakukan Pemeriksaan Mata
Seringkali manusia modern tidak menyadari bahwa stres karena sebuah pekerjaan dapat berdampak ke mata yang tidak sehat. Maka dari itu, perisakanlah mata anda secara rutin agar terhindar dari penyakit yang mungkin menyerang mata.
4. Senam Mata
Bagaimana cara melakukan senamnya? gampang kok. Buka lebar-lebar kedua mata Anda. Lalu , putar bola mata ke atas, bawah, kiri, dan kanan selama dua detik dan tutup mata secara perlahan. Ulangi beberapa kali saat Anda sedang santai. Hal ini dapat mengurangi dampak mata stres karena radiasi sinar matahari atau komputer.
5. Mengetahui Sejarah Mata dalam Keluarga
Kemungkinan penyakit mata bisa muncul karena faktor keturunan. Maka daripada itu, mengetahui sejarah mata dalam keluarga anda sendiri adalah hal yang sangat penting. Dengan mengetahuinya, kita sebagai anak dapat mencegah agar penyakit mata turunan dengan mengkonsultasikannya pada dokter.
6. Pakai Pelindung Mata
Kacamata bisa dipakai untuk melindungi mata dari sinar matahari atau debu saat berolahraga atau aktivitas lainnya. Banyak kacamata yang dirancang khusus untuk olahraga tertentu untuk menghindari terjadinya cedera mata. Jadi, hindarilah penggunaan sunglasses hanya karena ingin bergaya.
7. Istirahat yang Cukup
Sama seperti tubuh, mata juga butuh istirahat yang cukup. Menahan diri untuk tidak menonton televisi terlalu lama, atau berjam-jam di depan komputer padahal tidak sedang bekerja. Dengan begitu, mata Anda tidak kelelahan serta mendapatkan istirahat yang cukup.

Bagi umat muslim, ibadah puasa pada Bulan Suci Ramadhan adalah wajib hukumnya. Ada yang unik dari ibadah ini, yakni perbedaan durasi waktu menjalankan ibadah puasa di berbagai negara.

Durasi terlama adalah selama 19 jam 57 menit. Bebeda dengan negara Indonesia yang rata-rata berdurasi selama 13 jam 3 menit. Mengapa demikian lamanya?

Perputaran Bumi dalam mengelilingi matahari tidaklah lurus melainkan miring. Hal ini menyebabkan dalam waktu tertentu (Maret - September), negara-negara di belahan bumi utara menerima cahaya matahari lebih lama dari yang di selatan, dan di waktu yang lain (Oktober - Februari) negara-negara di belahan bumi selatan menerima cahaya matahari lebih lama dari yang di utara.


Jadi, beruntunglah kita yang tinggal di Indonesia, karena durasi berpuasa kira-kira 13 jam, jika dibandingkan dengan negara lainnya seperti Eropa yang durasi puasanya rata-rata 15-16 jam. Berikut perbedaannya :


1. Casey Station, Antartika (9 jam 18 menit)

Imsak pukul 6:30 pagi dan berbuka puasa pada pukul 15:48.


2. Perth, Australia Barat (11 jam 59 menit)

Imsak pukul 5:42 dan berbuka puasa pada pukul 17:41.


3. Jakarta (13 jam 3 menit)

Imsak pukul 4:52 dan berbuka puasa pada pukul 17:55.


4. Mekkah di Arab Saudi (14 jam 30 menit)

Imsak pukul 4:31 dan berbuka pada pukul 19:01.


5. Tokyo, Jepang (15 jam 36 menit)

Imsak pukul 3:11 dan berbuka pada pukul 18:47.


6. New York, Amerika Serikat (15 jam 47 menit)

Imsak pukul 4:25 dan berbuka pada pukul 20:12.


7. London, Inggris (18 jam 5 menit)

Imsak pukul 2:45 dini hari dan berbuka pada pukul 20:50.


8. Provideniya, di Rusia (19 jam 57 menit)

Imsak pukul 1:46 dini hari dan berbuka puasa pada pukul 21:43.

Ada dua tipe digital yang akan kami bagikan dalam bentuk software ebok dan mp3
A. EBook Alquran Digital 2.1 Beserta Terjemahan Indonesia
Berisi indeks Al Qur’an berdasarkan nomor surat dan ayat, pengelompokkan berdasarkan topik, dan fasilitas pencarian (search) dengan kata kunci tertentu. Misalnya dengan mengisi kata kunci dengan zakat, anda akan menemukan berbagai ayat tentang zakat. Selain terdapat terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk mengetahui makna yang terkandung dalam masing-masing surat.
B. Software Alquran Digital dalam Bentuk Flash
Free Software alquran digital gratis ini sering menggunakan flash sebagai media penyimpanannya. Selain kita umat muslim bisa membaca alquran secara online kita juga bisa mendownload software ini secara free alias gratis, namun jika anda ingin membantu sang pembuatnya kalian bisa menyumbang lewat tombol donasi di website resminya di http://www.quranflash.com. Al Qur’an digital ini berisi indeks Al Qur’an berdasarkan nomor surat dan ayat, pengelompokkan berdasarkan topik, dan fasilitas pencarian (search) dengan kata kunci tertentu. Sayangnya tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia..
C. Software Al Quran digital with Mp3
Download Al Quran Digital with Mp3 ( Bisa disetel Per ayat )
Jangan lupa setelah semua didownload satukan dengan program winrar
Jika anda belum punya, software winrar bisa didownload disini
Itulah berbagai Alquran digital yang bisa anda download secara free alias gratis, ada yang berbentuk sebuah software flash, ebook dan juga mp3. Semoga dengan adanya ini bisa membuat anda bisa meudah membaca Alquran dimana saja dan kapan saja.